Jeugdtheater - Theater voor de Kleine Luyden

From the blog

Cultuurbezuinigingen raakt theatergroepen in het hart

theater

Vanaf 2013 gaat er flink bezuinigd worden in de kunst en cultuursector. Het Fonds Podiumkunsten verstrekt dan aan slechts 80 instellingen een meerjarige activiteitensubsidie, voorheen waren dit er nog 118. Het budget dat het Fonds heeft om subsidies te verstrekken is bijna gehalveerd, van 40 miljoen naar 24,5 miljoen euro. In totaal raken de komende 4 jaar 70 culturele instellingen hun subsidie kwijt.

Even wennen

Voor veel instellingen is het even wennen. Of ze kunnen minder budget aanvragen of ze krijgen een positief advies, maar dan kan dat vanwege ontoereikend budget niet gehonoreerd worden. George Lawson, bestuursvoorzitter en directeur van het Fonds Podiumkunsten ziet wel licht aan het einde van de tunnel: “De schade is immens groot, maar de beslissingen bieden, dankzij veerkracht van de sector, toch ook kans op een nieuw evenwicht en perspectief.” Zo zijn 17 van de 80 gehonoreerde instellingen nieuw. Het gaat hier vooral om jeugddans en kleinere (muziek)theatergezelschappen.