Jeugdtheater - Theater voor de Kleine Luyden

Geschiedenis

geschiedenisGeschiedenis van poppenkast en jeugdtheater in Nederland
Poppen bestaan al heel lang. Bij opgravingen zijn poppen gevonden die aantonen dat deze een rol speelden in erediensten en rituelen. Het schimmenspel ontstond waarschijnlijk in China zo’n 3000 jaar geleden. De poppen werden gemaakt van perkament. Iets later werden in Egypte verhalen opgevoerd met poppen die met ijzeren stokjes bewogen werden.

Marionetten en handpoppen
In de Romeinse tijd komen we de eerste marionetten tegen. Deze poppen zijn geïnspireerd op de schimmenpoppen en staafpoppen. Weer later ontstaan de handpoppen die nog steeds in veel huiskamers gebruikt worden. Een marionet wordt van bovenaf met touwtjes bewogen. Bij een handpop wordt de pop als een handschoen aangetrokken, vaak met de duim en wijsvingers in de handen van de pop.
poppenspel voor kinderen
Het poppenspel werd vroeger vaak gebruikt om verhalen te vertellen, aangezien de meeste mensen niet konden lezen. Het poppentheater was toen dus niet specifiek voor kinderen bedoeld. De voorstellingen werden meestal op jaarmarkten en kermissen gespeeld op straat.
Pas aan het eind van de 19e eeuw werd het poppentheater steeds meer gericht op kinderen. Meestal werd er een verhaal van Jan Klaassen en Katrijn gespeeld. De kinderen werden bij de voorstelling betrokken door te roepen als er iemand aankwam of om ergens op te passen.
Van poppenspel tot jeugdtheater
Poppenspel was een manier van kindervermaak. Gewone theaterstukken leenden zich niet voor de jeugd, poppenverhalen wel. Later ontwikkelde zich uit het poppentheater ook het jeugdtheater. Onder jeugdtheater verstaan we voorstellingen die speciaal geschreven zijn voor de jeugd, maar ook voorstellingen waarin de jeugd zelf optreedt. Kinderen spelen graag toneel en houden van verkleden. De stap van kindervoorstelling naar zelf spelen van voorstellingen was dus voorspelbaar.
Jeugdtheaterscholen
De ontwikkeling van jeugdtheater is zeer snel gegaan. Er zijn tegenwoordig in bijna iedere stad theaterscholen te vinden. Op een jeugdtheaterschool leren kinderen zelf acteren, zingen en dansen. Ook worden de decors vaak zelf gebouwd. Naast theater is er ook een nieuwe stroming, die van de musical. Bij de jeugdtheaterscholen kan meestal gekozen worden uit de richting toneel of musical. Bij musical wordt niet alleen geacteerd, maar ook gezongen en gedanst. Op basisscholen wordt overigens al langer musical gespeeld, meestal als afsluiting van het schooljaar in groep 8.