Jeugdtheater - Theater voor de Kleine Luyden

Cultuurbezuinigingen raakt theatergroepen in het hart

theater

Vanaf 2013 gaat er flink bezuinigd worden in de kunst en cultuursector. Het Fonds Podiumkunsten verstrekt dan aan slechts 80 instellingen een meerjarige activiteitensubsidie, voorheen waren dit er nog 118. Het budget dat het Fonds heeft om subsidies te verstrekken is bijna gehalveerd, van 40 miljoen naar 24,5 miljoen euro.[...]